titulo empresa

Vivero para Almeja Fina - Pedrido -Miño

UBICACIÓN   Coruña
EQUIPO/AÑO   OMVAC TRES / 1.998
CLIENTE   COFRADÍA DE PESCADORES DE MIÑO
VOLúMENES   TIPO DE OBRA
4500 m³

2000 m³
  Aportación de arena.

Dragado de fangos, transporte vertederos.